Varför det ekonomiska systemet inte kan fungera i längden

Riktigt bra sammanfattning av Chris Martensson om varför det ekonomiska systemet som nu hänger ihop över hela världen inte kan fungera i längden.

Dock avslutar Chris med en positiv anda om att det finns stora möjligheter med detta också även om det kommer att innebära stora förändringar i hur vi lever.

Bra artikel om guld, regeringar och det monetära systemet

The Guardian publicerade nyligen en mycket bra artikel som går igenom hur det ekomiska systemet utvecklats och framförallt vad som hänt under de senaste tio åren.

Läs hela artikeln här.

Ett par citat ur texten

But big governments cost big sums of money. About a hundred years ago in America, in 1913, all levels of government combined – Federal, state, and local – absorbed less than eight percent of the nation’s income and output. Today, all level of government take nearly fifty percent of all that is earned and produced in the United States.

—————

Over the past five and half years under the Obama Administration, the Federal government has accumulated over seven trillion dollars in additional debt. At the same time, since 2008, the Federal Reserve – America’s central bank – had created more than four trillion dollars of new money in the financial system. In other words, the Federal Reserve has, in fact, already produced out of thin air a sum of new money equal to about two out of every three dollars the Federal government has borrowed during this period.