Elverksprojekt

Jag har fått tag i ett elverk från en nedlagd byggfirma som inte startar. Det har stått i ett garage utan att startas under minst två år och aldrig underhållits. Mitt projekt är att få igång detta innan vintern utan några direkta förkunskaper och bara med den manual som kom med. Jag får inte köpa några nya verktyg till detta utan ska klara mig på de jag har vid projektets början. Målet är att verket ska driva något via 230 uttaget en hel tank och stanna pga bränslebrist. Därefter ska det gå att starta igen efter att bränsle fyllts på. Nu börjar vi. 🙂