72 timmar

image Flera tidningar har uppmärksammat hur få svenskar som har möjlighet att klara sig själva i tre dagar om ens det. Men finns det något intresse bland allmänheten om att göra något åt detta? Eller kommer det intresset att komma först när det är försent? http://www.72timmar.se

Putin säger ja men menar nej

För bara några dagar sedan var man överens om att försöka få till stånd vapenvilan, Putin övertygade även de pro-ryska rebellerna att gå med på den enligt Merkel. Förhoppningen var då att Ryssland skulle använda sitt inflytande över rebellerna och förmås sluta skicka över materiel och trupper till området.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/hopp-om-fred-trots-stotestenar_4328163.svd

 

Putin verkar inte ha några sådana intressen alls utan uppmanar nu Ukrainska styrkor att ge upp och om de inte gör det själva den Ukrainska regeringen att beordra dem att göra det.

Det ryska intresset i Ukraina är knappast att utöva sitt inflytande för att få slut på striderna innan deras egen agendas mål uppnåtts.

http://www.di.se/artiklar/2015/2/18/putin-manar-ukraina-att-ge-upp/

Medicinen fungerar inte

Efter att riksbanken sänkt räntan till -0,1% och trätt in på helt okänd mark räknar man kallt med att kick-starta investeringar och därmed inflationen igen. Men det verkar inte fungera, enligt en Sifo undersökning tänker nu allt fler svenskar istället använda marginalerna till att amortera.

Detta sunda tänkandet verkar övergå riksbankens förstånd och förmodligen kommer vi att se ytterligare räntesänkningar som ett resultat av detta. För att försöka förmå redan överbelånade att köpa sig en resa till Thailand eller en ny X5:a eftersom grannen faktiskt gjorde det förra året.

http://www.di.se/artiklar/2015/2/16/amorteringsfest-efter-minusranta/

Lightning Fall – A novel of disaster

Har läst ungefär halva Lightning Fall och den håller en hög spänningsnivå med många olika historier som delvis vävs in i varandra.

Storyn utspelar sig i USA efter att en EMP attack lamslagit halva landet och en av de största hamnarna på östkusten också förstörts. Man får följa det ekonomiska och logistiska sammanbrottet med den resulterande hungersnöden som följd. Tempot är högt redan från början och de detaljerade beskrivningarna av ”vanliga” människor fast i händelserna tillsammans med beslutsfattarnas dilemman gör den mycket läsvärd.

Bokomslag Lightning Fall: A Novel of Disaster (häftad)

Lågt förtroende för beredskap

Förtroendet från de ansvariga i kommuner, landsting och Länsstyrelser för hur väl allmänheten kan hantera en kris är väldigt låg. Man bedömer att majoriteten av hushållen klarar max 1 dygn utan el, vatten, mat och värme.

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Lagt-fortroende-for-allmanhetens-beredskap-infor-kriser/

Det som är intressant är att 55% av hushållen själva anser att man ska kunna kräva att ett hushåll klarar sig i 3 dygn.

Vid tidigare undersökningar har flertalet hushåll svarat att man skulle klara sig i 3-6 dagar. De som ansåg sig minst förberedda då var lite överraskande de Norrländska hushållen, frågan är bara om det kanske är så att Norrlänningarna egentligen är de som vet bäst vad det innebär att klara sig själva och därmed påvisar hur illa det egentligen är.

För om bara 9%  av de i Norrland bedömer att de skulle klara en kris så ska vi nog vara väldigt oroliga för övriga landet.

http://www.dn.se/ekonomi/svenskar-oforberedda-pa-kris/

Pengar är pengar eller… hur var det nu

http://www.di.se/artiklar/2015/2/9/trac … lekonomer/

Intressant läsning när en VD för ett investmentbolag ”ojar” sig över att nationalekonomerna inte har förstått verkligheten och drar felaktiga slutsatser och därefter säger följande själv:

Sammantaget är det aningen snurrigt att pengar i någon filosofisk meningen inte ska betinga något värde, eftersom priset på dem nu är noll eller negativt

Att gå ut och kritisera det ekonomiska systemet med den titeln dessutom och inte ha förstått skillnaden mellan pengar och valutor bådar inte gott. Valutors värde kan absolut bli negativt, särskilt om man urvattnar dem med 2-3% inflation per år i 40 år och då gäller det att göra sig av med valutan så fort som möjligt och omvandla den till riktiga pengar.

You reap what you sow

som säkert flera kända sagt…

Orosmolnen tätnar

I Grekland behåller vänsterledaren sin hårda retorik och betonar att Grekland inte kommer att vika sig för långivarnas krav. Detta gör givetvis att marknaden drar öronen åt sig och låneräntorna sticker iväg uppåt. Fortsätter man denna vägen så skulle det kunna få Greklands banksystem att kollapsa och tillgångar utanför Grekland skulle därefter frysas och konfiskeras.
Därefter är vägen ganska väl utstakad mot ett Grexit och en egen valuta baserad på det värde som finns kvar inom Grekland.

Skulle ett Grexit inträffa riskerar detta att påverka flera banker som är exponerade mot Grekland. Detta skulle i sin tur kunna leda till en dominoeffekt inom bankväsendet (igen)…
Dock har de nu positionerat sig väl iochmed G20 beslutet hösten 2014 om att godkänna bankers rätt till konfiskering av vissa typer av placering för att undvika konkurs. Dessa placeringar benämns som Total Loss Absorbency Capacity (TLAC), vilket i korthet är placeringar inom bankerna med bindningstid längre än ett år (pensionsfonder och konton med lång bindningstid).

Samtidigt som detta så spänner Ryssland sina militära muskler ytterligare, de ekonomiska sanktionerna svider säkert men ledarna i Ryssland målar upp det hela som ett angrepp från väst och manar sin befolkning till uthållighet och motstånd.
De få som vågar protestera i Ryssland och ifrågasätta de tomma militärbaserna vid gränsen mot Ukraina och de soldater som dödats utan förklaring om vad som hänt arresteras.

 

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/grekisk-kris-skakar-marknaden_4319921.svd

http://www.di.se/artiklar/2015/2/9/greklands-krav-icke-forhandlingsbara/

http://www.etc.se/ekonomi/du-och-jag-ska-betala-nar-bankerna-kraschar

http://cornucopia.cornubot.se/2015/01/nytt-beslut-bankerna-far-ta-dina-pengar.html

 

 

Negativ inlåningsränta

Tyskland har gjort det, -0,25% på belopp större än €500.000

http://www.dn.se/ekonomi/tysk-bank-tar-betalt-for-inlaning/

Danmark har planer på att göra det.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/danska-bankkunder-kan-fa-minusranta_4215535.svd

Och nu flaggar två banker (SEB och Swedbank) för detsamma

http://www.di.se/artiklar/2015/2/3/michael-wolf-flaggar-ocksa-for-minusranta/

 

Särskilt gillar jag det följande mycket betryggande meddelandet från Annika Falkengren vd SEB.

Småspararna ska inte behöva oroa sig för att det blir lägre än noll. Men jag kan inte garantera det