2016 – Omställningens år

Nåja min personliga omställning i alla fall då jag länge velat engagera mig i flera frivilligorganisationer och föreningar men som egen företagare är min möjlighet till ledighet extremt begränsad. Visst kan jag ta ledigt ibland men med stora företagskunder finns förväntan ändå där att ha möjlighet att komma i kontakt med en vid akuta situationer och det gör att man aldrig riktigt släpper arbetet och 4-5 veckors semester har jag inte haft på många år. Därför har utbildningar inom andra av mina intresseområden inte kunnat bli aktuella.

Nu har jag dock fattat beslutet att göra något åt detta men mer om detta längre fram då allt ännu inte är klart.

Den andra delen av omställningen blir eventuellt att byta boende från ett lantligt villaområde till en lantfastighet, kanske till och med en mindre gård.

Fram tills det är klart kommer djurbeståndet att utökas med kaniner som föds upp till mat, dessa läggs till nuvarande höns och bikupor.

En spännande fortsättning på året väntar!