Medicinlager ett minne blott

”Det påpekas att de läkemedel som man har omedelbar tillgång till finns ute på vårdavdelningar och mottagningar. De är starkt begränsade och beroende av en störningsfri leverans. Det upplevs också att restnoteringarna blivit fler. Ett stopp av leveranser och ett utökat behov skulle innebära en katastrof, konstateras det.”

 

 

http://www.blt.se/blekinge/slar-larm-om … mediciner/