Skilda världar

På morgonen släppte vi ut hönsen i sin nya ”hage” till kornas råmande och de kvarvarande fåglarnas sång. Några timmar senare håller jag ett imponerande gångtempo för att inte bli nertrampad på gångvägen mitt i Stockholm.  Vilket jag föredrar… trots möjligheten till att köpa kaffe dygnet runt saknar jag sällan storstaden när jag lämnar den.