Två gånger är en vana…

Rubriken kan ju vara mycket men detta inlägget inspirerades av Urvakens bloggpost med titeln Survaken, en fiktiv karaktär som försöker sabotera alla planer Urvaken har på alla tänkbara och otänkbara sätt.

Orsaken till denna referens är att två vintrar i rad har locken på mina bisamhällen öppnats på något sätt och samhällena har frusit ihjäl innan jag upptäckt det. Till saken hör att jag hyr mark av kommunen en bit från min tomt för att bina dels skulle få stå i fred och att inte alla barnens vänner uppskattar bin, dock så kan jag se dem från huset.

Jag är en lugn person som alltid försöker se saker ur olika perspektiv innan jag drar någon slutsats, första året hade jag invintrat tre samhällen och när jag upptäckte att locken var av så hade en rejäl snöstorm passerat och jag antog då att de helt enkelt blåst av trots stenarna som låg på.

Föregående år invintrade jag en kupa, denna gång placerad närmare tomten för att ännu lättare kunna hålla uppsikt. En vintermorgon så upptäcker ett av barnen att locket verkar ligga vid sidan och mycket riktigt locket är av och tyngdstenen ligger en bit bort åt ett annat håll.

Jag började intala mig att det förmodligen var barn som varit nyfikna, tagit bort stenen, lyft på locket och blivit skrämda när de såg att det rörde sig däri. Men ett par dagar senare när jag pratar med en granne som själv vuxit upp med bikupor och förstår nyttan med dem så säger han att den var ok på kvällen innan skadan upptäcktes när han passerade med hunden, så någon gång mellan kl 23 – 08 har locket lyfts av och det utesluter de flesta barnen i området… Så frågan är har jag en Survaken i närheten som dessutom retat upp sig tillräckligt för att gå till handling och hur ska jag förhålla mig till detta utan att veta säkert?

Efter några veckors funderande och faktiskt ett par peppande samtal med grannar som var genuint ledsna för vad som hänt. Dessa uppskattar verkligen också att det finns bin i deras trädgårdar så har ett nytt samhälle flyttat in i en kupa, denna gången inne i trädgården.

”Skam den som ger sig” är ett av mina mest använda motton men även ”En gång är ingen gång men två gånger är en vana..” och det måste jag också förhålla mig till. Därför kommer det att göras en del planering inför invintring av detta samhället för i en SHTF situation så är mina bin en av de mest värdefulla tillgångarna jag har.