Frånkoppling

I en artikel i Aftonbladet så rapporteras om att Svenska kraftnät mörkar risker och konsekvenserna av allvarliga fel i strömförsörjningen i Sverige.

Jag tänkte fokusera på två av texterna som är strukna ur dokumentet men som Aftonbladet fått fram och gå titta på dem i inläggen Frånkoppling och Återställning. Därefter kommer ett tredje inlägg om vad man kan göra för att förbereda sig ifall detta händer.

Då det blir ganska långa inlägg så delar jag upp dem.

1 – Frånkoppling, vad är det?

Första delen som är borttagen ur dokumentet är:

Det område som har störst risk för att drabbas av frånkopplingen är SE4 (södra Sverige). Aktiverad frånkoppling kommer innebära att mellan 1 000–1500 MW förbrukning kopplas bort, det är nästan hälften av alla anslutna i område

Elområden i Sverige och grannländer

Syftet med att koppla från delar av nätet är för att kunna bibehålla effekten i resten av nätet och undvika att försörjningen fallerar helt. Orsakerna kan variera från mer förbrukning än produktion till att delar av nätet förstörts genom olycka eller sabotage.

Möjligheten finns då för Svenska kraftnät att kunna beordra bortkoppling manuellt eller så stängs utrustning av automatiskt vid obalans och detta är lagstadgat i Ellag 8 kap.

Vad som kopplas bort inom respektive elområde styrs av kommuner och de lokala elnätsföretagen med hjälp av planeringsverktyget Styrel – ”Styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer”, Länsstyrelsen ansvarar för att leda och sammanställa arbetet.

När en frånkoppling ska ske så måste den göras kontrollerat antingen manuellt eller automatiskt beroende på utrustning.

En manuell frånkoppling (MFK) har aldrig gjorts men på order av Svenska kraftnät ska anvisade elnätsföretag genomföra bortkopplingen inom 15 minuter.
Bortkopplingen ska kunna göras i fem steg med 10% minskning av förbrukningen i varje steg.

En automatisk frånkoppling (AFK) sker sekundsnabbt och triggas av obalans mellan elproduktion och elförbrukning. Vid normal drift ligger frekvensen i elnätet på 50Hz±0,1Hz.

Om balansen sjunker under 48,8 Hz så utlöses AFK och kopplar från elkrävande utrustning med denna funktionen installerad.

Ett intressant tillägg är att elpannor och värmepumpar, med lägst 5 MW effekt, som finns i södra Sverige, ska ha utrustning för AFK och frånkopplas vid 49,4 Hz alltså tidigare än övriga Sverige.

Det innebär att möjlighet till förvarning åt allmänheten är begränsad. Troligen använder man sig av VMA vilket påvisar hur viktigt det är att ha tillgång till en batteridriven radio eller liknande. Mer om tidsaspekter och egna åtgärder kommer i nästa inlägg.

Källor:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/dOypmo/risk-for-allvarliga-elfel-morkas-av-ansvarig-myndighet

https://www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/styrel-och-frankoppling/

https://www.svk.se/siteassets/om-oss/foreskrifter/svkfs-2001-1-utrustning-for-forbrukningsfrankoppling.pdf

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ellag-1997857_sfs-1997-857

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.