Frånkoppling

I en artikel i Aftonbladet så rapporteras om att Svenska kraftnät mörkar risker och konsekvenserna av allvarliga fel i strömförsörjningen i Sverige.

Jag tänkte fokusera på två av texterna som är strukna ur dokumentet men som Aftonbladet fått fram och gå titta på dem i inläggen Frånkoppling och Återställning. Därefter kommer ett tredje inlägg om vad man kan göra för att förbereda sig ifall detta händer.

Då det blir ganska långa inlägg så delar jag upp dem.

Fortsätt läsa

Andra vågen…

Redan i början på pandemin pratades det om att en andra våg skulle komma men då var de flesta upptagna med att greppa situationen som den var.

Nu har viruset svept ett varv kring jorden, Brasilien och USA är just nu hårt drabbade och vi ser de senaste två dagarna ett nytt utbrott i Kina, denna gången i Peking. Flera länder i Asien och Mellanöstern har haft nya fall kontinuerligt eller i små vågor precis som Sverige.

Öppningen…

Det som händer nu är att länderna som öppnar upp restriktionerna, Kina var bland de första, får nya utbrott. Vi ser det i Kina och det finns ingenting som säger att inte Europa kommer att följa samma mönster när gränserna nu öppnats helt eller delvis. Att det kommer precis i semestertiderna gör att vi kommer att se en hel del resande även om det inte blir som tidigare år.

Danmark vill inte ha svenskar på besök men denna veckan har jag redan sett många danska och tyska bilar på väg till sina sommarställen i Sverige. Viruset bryr sig inte det minsta om vem som besöker vem så länge vi rör oss och träffas.

Ovanpå semestertiderna så genomförs nu en mängd demonstrationer runt om i världen som samlar tusentals människor. Demonstrationerna har pågått i ca två veckor och de senaste 10 dagarna har de varit riktigt stora. Viruset har en inkubationstid på ca 14 dagar vilket göra att risken är stor att det blir en rejäl ökning i fallen den närmaste veckan, när symtomen förvärras.

Beredskapen…

Hur ser då beredskapen ut hos oss i Sverige nu;

när det gäller sjukvården så klarar man sig men det är precis just nu och det finns väldigt liten marginal på utrustning. När det gäller personal så är de i många fall extremt trötta och deras semester är dessutom hotad eftersom folk inte stannar hemma. Om vi får en liknande ökning igen som i början på pandemin så är hotet mot en fungerande sjukvård reellt.

när det gäller folk i allmänhet så verkar de flesta inte vilja tänka på att situationen kan förvärras igen även om man pratar om det.
Jag vill tro att med utbrottet med brister i matbutiker mm i relativt färskt minne så borde man nu ha lite bättre beredskap hemma för eventuell isolering men jag är inte säker.

Ekonomin…

En stor anledning till öppningen som sker också är givetvis att ekonomin behöver komma igång igen, den globala ekonomin är fast i en rävsax. Den måste växa för att inte kollapsa, tryter förtroendet på valutor eller betalningsförmåga så finns inget att falla tillbaka på för en Fiat-valuta vilket alla är idag.

Förhoppningen om att starta upp igen och återgå till tidigare mönster finns fortfarande. Mycket hänger nu på hur situationen i Kina och USA utvecklas, båda är nycklar till motorn och de behövs för att hålla transporterna igång. Börjar det svikta igen under de närmaste månaderna så kan omstarten bli riktigt tung och då är allt möjligt.

Vägen framåt...

Lågt förtroende för beredskap

Förtroendet från de ansvariga i kommuner, landsting och Länsstyrelser för hur väl allmänheten kan hantera en kris är väldigt låg. Man bedömer att majoriteten av hushållen klarar max 1 dygn utan el, vatten, mat och värme.

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Lagt-fortroende-for-allmanhetens-beredskap-infor-kriser/

Det som är intressant är att 55% av hushållen själva anser att man ska kunna kräva att ett hushåll klarar sig i 3 dygn.

Vid tidigare undersökningar har flertalet hushåll svarat att man skulle klara sig i 3-6 dagar. De som ansåg sig minst förberedda då var lite överraskande de Norrländska hushållen, frågan är bara om det kanske är så att Norrlänningarna egentligen är de som vet bäst vad det innebär att klara sig själva och därmed påvisar hur illa det egentligen är.

För om bara 9%  av de i Norrland bedömer att de skulle klara en kris så ska vi nog vara väldigt oroliga för övriga landet.

http://www.dn.se/ekonomi/svenskar-oforberedda-pa-kris/