Sol- och vindkraft

Elektricitet är en rejält förädlad energi med otaliga användningsområden, därför vill jag säkerställa åtminstone någon form av tillgång till denna oavsett vad som händer med tillgången utifrån. Sol- och vindkraft är de två lösningar jag tittar på och som delvis kompletterar varandra. Investeringarna som krävs för de större sådana lösningarna är dock rätt rejäla och inget jag kan lösa själv utan att ta lån, vilket jag gärna undviker.

En annan infallsvinkel är att de stora systemen kräver mer kunskap för att underhållas och repareras. Det jag vill ha är ett modulsystem som arbetar oberoende av varandra, där man kan komplettera och reparera med det som finns tillgängligt.

Det jag har tillgång till är 5000-10000 kr per år (just nu) att investera i detta och hittade ett solelpaket som uppfyller mina krav.

http://varuhuset.etc.se/sv/product/742/A3-Startpaket

Detta gör att en eller ett par gånger per år kompletterar jag med en panel till av de som finns tillgängliga. Behöver jag byta ut en kan jag göra det utan att påverka resten av systemet och jag behöver inte koppla in en likadan som jag böt ut.

På samma sätt kan jag koppla in vindkraften när jag köpt in en sådan.