Putin säger ja men menar nej

För bara några dagar sedan var man överens om att försöka få till stånd vapenvilan, Putin övertygade även de pro-ryska rebellerna att gå med på den enligt Merkel. Förhoppningen var då att Ryssland skulle använda sitt inflytande över rebellerna och förmås sluta skicka över materiel och trupper till området.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/hopp-om-fred-trots-stotestenar_4328163.svd

 

Putin verkar inte ha några sådana intressen alls utan uppmanar nu Ukrainska styrkor att ge upp och om de inte gör det själva den Ukrainska regeringen att beordra dem att göra det.

Det ryska intresset i Ukraina är knappast att utöva sitt inflytande för att få slut på striderna innan deras egen agendas mål uppnåtts.

http://www.di.se/artiklar/2015/2/18/putin-manar-ukraina-att-ge-upp/