Vatten – Nu och i kris

Vatten är förutsättningen för det mesta oavsett var du befinner dig. Jag har själv följt trenderna med ökad brist på rent vatten runt om i världen men den grundläggande känslan jag haft är att vi är relativt säkra här ändå. Fram tills nu, för ju mer jag tittar bakåt så ser jag tecken som borde ha varit rejäla varningssignaler för mig och som framträtt under många år.

Fortsätt läsa

Vem är rädd för Hesa-Fredrik?

Detta lär det iallafall pratas om en del den närmaste tiden. Förhoppningsvis orkar man även göra några åtgärder. Hela situationen andas nonchalans och slapphet.

Hade man ett tekniskt fel eller utförde man underhåll?

http://www.dn.se/sthlm/hesa-fredrik-skramde-stockholmare/

”vi har inte utlöst det. Det rör sig om något slags tekniskt fel, säger Åsa Dehlin ledningsoperatör på Storstockholms räddningscentral.”

Hos Räddningscentralen i Stockholms län säger en operative chefen Lars-Åke Stevelind till TT.

– Det var inte riktigt meningen. I samband med en uppgradering gjordes det ett test av systemet och vi råkade skicka i väg en signal”

Kort efter att signalen ljudit så gick både polisen.se och krisberedskap.se siterna ned pga belastningen. P4 hade heller ingen information ute förrän efter drygt 10 minuter, vilket är lång tid om man ska söka sig mot skyddsrum så fort som möjligt.

Snart 10 timmar senare har ännu inte faran över signalen ljudit.

Lågt förtroende för beredskap

Förtroendet från de ansvariga i kommuner, landsting och Länsstyrelser för hur väl allmänheten kan hantera en kris är väldigt låg. Man bedömer att majoriteten av hushållen klarar max 1 dygn utan el, vatten, mat och värme.

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Lagt-fortroende-for-allmanhetens-beredskap-infor-kriser/

Det som är intressant är att 55% av hushållen själva anser att man ska kunna kräva att ett hushåll klarar sig i 3 dygn.

Vid tidigare undersökningar har flertalet hushåll svarat att man skulle klara sig i 3-6 dagar. De som ansåg sig minst förberedda då var lite överraskande de Norrländska hushållen, frågan är bara om det kanske är så att Norrlänningarna egentligen är de som vet bäst vad det innebär att klara sig själva och därmed påvisar hur illa det egentligen är.

För om bara 9%  av de i Norrland bedömer att de skulle klara en kris så ska vi nog vara väldigt oroliga för övriga landet.

http://www.dn.se/ekonomi/svenskar-oforberedda-pa-kris/