Permakultur, odlingsbäddar mm

Detta är något som jag är mycket intresserad av just för att ha kunskap om hur man kan nå en ökad självförsörjning vid behov. Jag har tillämpat en del redan som jag lärt mig från detta området på mina egna odlingar och det har varit väldigt lärorikt. Det som framförallt tilltalar mig är dels att låta växterna sköta bekämpning av ohyra och ogräs genom att hjälpa varandra och dels att frigöra så mycket av min tid som möjligt från skötsel av odlingen utan att minska avkastningen.

Det finns givetvis en hel del om ämnet på nätet och jag här under länkar jag ett par som jag nyttjat:

  • En B uppsats ”Odlingsbäddar och växter enligt permakulturens principer”, från denna har jag bland annat planerat nästa års odlingar med växtkombinationer där de olika växterna drar nytta av varandra.
    http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:379011/FULLTEXT01
  • I Tyskland är detta stort och även om klimatzonerna skiljer sig så kan man hitta mycket inspiration därifrån:
    http://www.youtube.com/watch?v=Ya5AlK3XrhA
  • En sak som också kommer att dyka upp i trädgården i år är en örtspiral, tanken är att vi ska få tillgång till örter för enklare medicinering, te mm. Fördelen med att bygga i en spiral är återigen att de olika örterna nyttjar nivåskillnaden och varandra för att frodas, dessutom behövs mindre yta än en vanlig rabatt.
    http://www.youtube.com/watch?v=i6LSG0dtjwA

Det blir mer fokus på detta ju närmare våren vi kommer.

 

”Bonden är en evig människa, oberoende av alla kulturer. Den verkliga bondens fromhet är äldre än kristendomen och hans gudar är äldre än någon av de högre religionernas.”

Fritt översatt citat från Oswald Spengler, The Decline of the West

Snart odlingsdags

Nu har fröerna kommit och detta året blir intensivt odlingsmässigt, tittar man på arean som vi kommer att använda i år så ökar den från gå 20 kvm till 180 plus växthuset och krukorna.

Men även om jag tycker det är väldigt kul med odling så vill jag inte lägga hela mina dagar i köksträdgården. Därför kommer jag att testa flera sorters lösningar från permakulturen, målet är även att hönsen ska få agera insektsbekämpare och gödslade på delar av ytorna. Detta kommer att vara ett återkommande ämne fram till skördetid då konserveringen tar över. Detta året så jag tidigare att konserverna skulle öka från förra årets 100 till 300, men jag tror det kan bli mer. 🙂