Putin säger ja men menar nej

För bara några dagar sedan var man överens om att försöka få till stånd vapenvilan, Putin övertygade även de pro-ryska rebellerna att gå med på den enligt Merkel. Förhoppningen var då att Ryssland skulle använda sitt inflytande över rebellerna och förmås sluta skicka över materiel och trupper till området.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/hopp-om-fred-trots-stotestenar_4328163.svd

 

Putin verkar inte ha några sådana intressen alls utan uppmanar nu Ukrainska styrkor att ge upp och om de inte gör det själva den Ukrainska regeringen att beordra dem att göra det.

Det ryska intresset i Ukraina är knappast att utöva sitt inflytande för att få slut på striderna innan deras egen agendas mål uppnåtts.

http://www.di.se/artiklar/2015/2/18/putin-manar-ukraina-att-ge-upp/

Orosmolnen tätnar

I Grekland behåller vänsterledaren sin hårda retorik och betonar att Grekland inte kommer att vika sig för långivarnas krav. Detta gör givetvis att marknaden drar öronen åt sig och låneräntorna sticker iväg uppåt. Fortsätter man denna vägen så skulle det kunna få Greklands banksystem att kollapsa och tillgångar utanför Grekland skulle därefter frysas och konfiskeras.
Därefter är vägen ganska väl utstakad mot ett Grexit och en egen valuta baserad på det värde som finns kvar inom Grekland.

Skulle ett Grexit inträffa riskerar detta att påverka flera banker som är exponerade mot Grekland. Detta skulle i sin tur kunna leda till en dominoeffekt inom bankväsendet (igen)…
Dock har de nu positionerat sig väl iochmed G20 beslutet hösten 2014 om att godkänna bankers rätt till konfiskering av vissa typer av placering för att undvika konkurs. Dessa placeringar benämns som Total Loss Absorbency Capacity (TLAC), vilket i korthet är placeringar inom bankerna med bindningstid längre än ett år (pensionsfonder och konton med lång bindningstid).

Samtidigt som detta så spänner Ryssland sina militära muskler ytterligare, de ekonomiska sanktionerna svider säkert men ledarna i Ryssland målar upp det hela som ett angrepp från väst och manar sin befolkning till uthållighet och motstånd.
De få som vågar protestera i Ryssland och ifrågasätta de tomma militärbaserna vid gränsen mot Ukraina och de soldater som dödats utan förklaring om vad som hänt arresteras.

 

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/grekisk-kris-skakar-marknaden_4319921.svd

http://www.di.se/artiklar/2015/2/9/greklands-krav-icke-forhandlingsbara/

http://www.etc.se/ekonomi/du-och-jag-ska-betala-nar-bankerna-kraschar

http://cornucopia.cornubot.se/2015/01/nytt-beslut-bankerna-far-ta-dina-pengar.html

 

 

”Slutet på banksystemet”

Ryska centralbanken är skakad efter de senaste dagarnas börs- och valutaras, den desperata åtgärden att höja räntan från 10 till 17% gav bara tillfällig lindring innan fallet återupptogs.

Ryssland har nu fattat beslut om att börja sälja av sin valutareserv och eventuellt delar av guldreserven som utökats markant under de senaste åren.

Risken verkar nu vara överhängande att fallet fortsätter och den ryska ekonomin riskerar då att kastas in i en allt mer accelererande utveckling som slutar i en hyperinflation.

http://uk.businessinsider.com/russian-central-banker-worst-nightmare-ruble-crisis-2014-12?r=US

http://www.di.se/artiklar/2014/12/17/ryssland-borjar-salja-utlandsk-valutareserv/