Vad hände med silvret

Foto av Pixabay på Pexels.com

Just nu är det 1 – 2 månaders leveranstid på nya silvermynt hos de handlarna i Sverige som jag pratat med. Det man kan hoppas på är att några ska sälja sina tidigare köpta mynt och att de då blir tillgängliga.

Tittar man på mynthandlarna i USA och runt omkring här så är den beräknade leveranstiden 4-6 veckor men man kan inte ge helt klart besked när de kan komma in igen.

Coronakrisen har helt klart påverkat och fortsätter att påverka den globala ekonomin efterhand som vi fortsätter att trycka fiatvalutor allt fortare. Förtroendet för dessa valutor är det enda som håller köpkraften uppe och ju mer man intecknar av framtida arbete och förtjänster desto svagare blir förtroendet.

Det är inte första gången detta hänt utan är ett återupprepande mönster i vår historia.

  • En valuta skapas och knyts mot något med fast värde (oftast ädelmetaller)
  • Landet bygger upp en sund handel och god ekonomi
  • Ledaren behöver mer pengar för att betala för något (ofta krig)
  • Ädelmetallen blandas upp med billigare metall för att prägla fler mynt
  • Förtroendet för mynten sjunker och därmed även deras köpkraft
  • Valutan kollapsar

När vi skapar pengar ur tomma intet som nu så är det samma sak som sker som tidigare men i en helt ny skala. Det gör att även om följderna blir de samma som tidigare så kommer även dessa att vara i en helt ny skala.