Nära miss av solutbrott

Ett solutbrott 2012 med samma kapacitet som det som inträffade på 1800-talet och orsakade bränder i telegrafstationer kunde träffat Jorden igen 2012 om det skett två dagar senare.

Detta hade enligt NASA kunna orsaka strömavbrott som varat i flera veckor eller månader, vilket i sig skulle fått flera svåra följdkonsekvenser för sjukvård, matförsörjning mm.

Solstorm nära att träffa Jorden