Elverksprojekt

Jag har fått tag i ett elverk från en nedlagd byggfirma som inte startar. Det har stått i ett garage utan att startas under minst två år och aldrig underhållits. Mitt projekt är att få igång detta innan vintern utan några direkta förkunskaper och bara med den manual som kom med. Jag får inte köpa några nya verktyg till detta utan ska klara mig på de jag har vid projektets början. Målet är att verket ska driva något via 230 uttaget en hel tank och stanna pga bränslebrist. Därefter ska det gå att starta igen efter att bränsle fyllts på. Nu börjar vi. 🙂

Bra artikel om guld, regeringar och det monetära systemet

The Guardian publicerade nyligen en mycket bra artikel som går igenom hur det ekomiska systemet utvecklats och framförallt vad som hänt under de senaste tio åren.

Läs hela artikeln här.

Ett par citat ur texten

But big governments cost big sums of money. About a hundred years ago in America, in 1913, all levels of government combined – Federal, state, and local – absorbed less than eight percent of the nation’s income and output. Today, all level of government take nearly fifty percent of all that is earned and produced in the United States.

—————

Over the past five and half years under the Obama Administration, the Federal government has accumulated over seven trillion dollars in additional debt. At the same time, since 2008, the Federal Reserve – America’s central bank – had created more than four trillion dollars of new money in the financial system. In other words, the Federal Reserve has, in fact, already produced out of thin air a sum of new money equal to about two out of every three dollars the Federal government has borrowed during this period.