Återställning

Foto av Luca Nardone pu00e5 Pexels.com

I en artikel i Aftonbladet så rapporteras om att Svenska kraftnät mörkar risker och konsekvenserna av allvarliga fel i strömförsörjningen i Sverige. Enligt en nyhet från Svenska kraftnät så var det dokumentet med mer information i ett beslutsunderlag men beslutsdokumentet innehöll inte hela underlaget. Så man kan kanske säga att man valt bort de delar som påvisar stora risker i beslutsdokumentet, tveksamt om det är bättre.

I det tidigare inlägget tittade jag närmare på vad frånkoppling innebär och i detta så tänkte jag försöka förstå vad återställningen på allvarliga problem innebär och vad planen är.

Fortsätt läsa

Frånkoppling

I en artikel i Aftonbladet så rapporteras om att Svenska kraftnät mörkar risker och konsekvenserna av allvarliga fel i strömförsörjningen i Sverige.

Jag tänkte fokusera på två av texterna som är strukna ur dokumentet men som Aftonbladet fått fram och gå titta på dem i inläggen Frånkoppling och Återställning. Därefter kommer ett tredje inlägg om vad man kan göra för att förbereda sig ifall detta händer.

Då det blir ganska långa inlägg så delar jag upp dem.

Fortsätt läsa