Frånkoppling

I en artikel i Aftonbladet så rapporteras om att Svenska kraftnät mörkar risker och konsekvenserna av allvarliga fel i strömförsörjningen i Sverige.

Jag tänkte fokusera på två av texterna som är strukna ur dokumentet men som Aftonbladet fått fram och gå titta på dem i inläggen Frånkoppling och Återställning. Därefter kommer ett tredje inlägg om vad man kan göra för att förbereda sig ifall detta händer.

Då det blir ganska långa inlägg så delar jag upp dem.

Fortsätt läsa