Återställning

Foto av Luca Nardone pu00e5 Pexels.com

I en artikel i Aftonbladet så rapporteras om att Svenska kraftnät mörkar risker och konsekvenserna av allvarliga fel i strömförsörjningen i Sverige. Enligt en nyhet från Svenska kraftnät så var det dokumentet med mer information i ett beslutsunderlag men beslutsdokumentet innehöll inte hela underlaget. Så man kan kanske säga att man valt bort de delar som påvisar stora risker i beslutsdokumentet, tveksamt om det är bättre.

I det tidigare inlägget tittade jag närmare på vad frånkoppling innebär och i detta så tänkte jag försöka förstå vad återställningen på allvarliga problem innebär och vad planen är.

Fortsätt läsa